Λίγα λόγια για την «απόπυρα»

Από την Άνοιξη του 2017 η «Απόπυρα» αποτελεί μια δικτύωση αναρχικών στην Ηλιούπολη.

 


Μια σύντομη περιγραφή της «απόπυρας» στα τέλη του 2013 και τις αρχές του 2014:

Αντιλαμβανόμενοι ότι η συνολική επίθεση του κεφαλαίου, του κράτους και των μηχανισμών τους, που διαχρονικά δέχεται ο κόσμος των “από κάτω”, όλοένα και περισσότερο οξύνεται και γενικεύεται, καθίσταται αναγκαίο να ισχυροποιήσουμε και να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές τις δομές αγώνα που έχουμε στα χέρια μας περνώντας στην αντεπίθεση.

H «απόπυρα» είναι μια συλλογικότητα αναρχικών στην Ηλιούπολη. Είναι μια προσπάθεια
συλλογικής, οργανωμένης, συστηματικής και στρατηγικά σχεδιασμένης παρουσίας αναρχικού λόγου και δράσης από παλαιότερους και νεότερους συντρόφους στη γειτονιά μας. Απότελεί ένα κομμάτι του πολύμορφου αναρχικού κινήματος και μια προσπάθεια συμβολής στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες. Με στόχο την καταστροφή αυτού του συστήματος εκμετάλλευσης και καταπίεσης και την δημιουργία μιας αταξικής κοινωνίας
ελευθερίας, ισότητας, αλληλεγγύης.

Διαμορφώνουμε το λόγο και τις δράσεις μας μέσω αντιιεραρχικών πολιτικών συνελεύσεων στις οποίες συμμετέχουμε ισότιμα. Δεν δεχόμαστε καμία αυθεντία, ούτε θεωρούμε τον εαυτό μας ως μια πρωτοπορία του ευρύτερου κοινωνικού-ταξικου ανταγωνιστικού κινήματος.

Καλούμε τους καταπιεσμένους αυτού του κόσμου, να συνειδητοποιήσουμε από τη μία την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και από την άλλη τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας, να οργανωθούμε σε κάθε πεδίο της ζωής μας και αγωνιζόμενοι για τα δίκια μας
και τα ταξικά μας συμφέροντα να φέρουμε τα πάνω κάτω!